برای دانلود فایل ها نیاز به رمز دارید، اگر تا کنون رمز را دریافت نمونده اید، برای دریافت رمز اینجا کلیک کنید.

 

 دانلود جزوات و نمونه  سوالات آزمون استخدامی شهرداری در 5 بخش 

 

 بخش اول:دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92

 

 آتش نشان

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (آتش نشان، متصدی امور دفتری)

 

متصدی امور دفتری
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (آتش نشان، متصدی امور دفتری)

 

مسئول دفتر
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (مسئول دفتر)

 

مسئول خدمات اداری
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (مسئول خدمات اداری)

 

کارگزین
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارگزین)

 

کارشناس امور اداری
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس امور اداری)

 

کارشناش برنامه و بودجه
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس برنامه و بودجه)

 

مسئول خدمات اداری
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (مسئول خدمات مالی)

 

حسابدار 1
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (حسابدار 1)

 

حسابدار 2
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (حسابدار 2)

 

حسابرس
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (حسابرس)

 

کارشناس بازرسی نظارت
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس بازرسی و نظارت)

 

کارشناس برنامه ریزی و آموزش، مدیریت دولتی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس برنامه ریزی و آموزش،مدیریت دولتی)

 

مامور حراست
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (مامور حراست)

 

متصدی امور دفتری
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (متصدی امور دفتری)

 

کارشناس امور فرهنگی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس امور فرهنگی)

 

کاردان امور فرهنگی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کاردان امور فرهنگی)

 

کارشناس امور ورزشی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس امور ورزشی)

 

کتابدار
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کتابدار)


دفترچه عمومی گروه 3
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (آزمون عمومی گروه 3)

 

کارشناس روابط عمومی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس روابط عمومی)

 

کاردان روابط عمومی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کاردان روابط عمومی)

 

کارشناس حقوقی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس حقوقی)

 

کارشناس سمعی بصری
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس سعمی بصری)

 

کارشناس بازرگانی داخلی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس بازرگانی داخلی)

 

آمارشناس
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (آمارشناس)

 

کارشناس مطالعات اجتماعی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس مطالعات اجتماعی)

 

کارشناس ثبت اسناد و املاک
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس ثبت اسناد و املاک)

 

دفترچه عمومی گروه 2
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (آزمون عمومی گروه 2)

 

مهندس راه و ساختمان
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (مهدس راه و ساختمان)

 

کاردان راه و ساختمان
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کاردان راه و ساختمان)

 

کارشناس شهرسازی
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس شهرسازی)

 

کارشناس آزمایشگاه
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (کارشناس آزمایشگاه)

 

آرشیتکت
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (آرشیتکت)

 

نقشه بردار
دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 92 (نقشه بردار)

 

 

بخش دوم: جزوات و نمونه سوالات تخصصی آمادگی آزمون استخدامی شهرداری (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

 

 

بخش سوم: دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری سال 91(برای دانلود اینجا کلیک کنید)

 

 

بخش چهارم: دانلود جزوات و نمونه سوالات عمومی آمادگی آزمون استخدامی شهرداری (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

 

 

بخش پنجم: دانلود جزوات و نمونه سوالات آمادگی مصاحبه استخدامی شهرداری  (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

                                                                                             ۹۳/۰۳/۰۳     
دانلود سوالات استخدامی شهرداری, نمونه سوالات استخدامی شهرداری, دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری, سوالات آزمون استخدامی شهرداری, دانلود رایگان سوالات استخدامی شهرداری برای اعضا